Pretraživanje

Završen treći ciklus potpore zaposlenim ženama u okviru EU Projekta SUZI

Završen treći ciklus potpore zaposlenim ženama u okviru EU Projekta SUZI
 

Posao gerontodomaćice je iznimno zahtijevan i vrlo human. Pomagati drugima, a osobito starijima i potrebitima, izazov je koji oplemenjuje!

Završili smo treći ciklus stručnih radionica potpore zaposlenim ženama u prevladavanju poteškoća i snalaženju u svakodnevnim situacijama na poslovima pomoći u kućanstvu u okviru EU projekta „Socijalno se uključi i zaposli- SUZI“.

Četvrta radionica namijenjena ženama zaposlenim u partnerskoj organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) održana je u utorak, 04.05.2021., u prostorijama projektnog partnera Zajednice udruga i članova HVIDRA Grada Zagreba, a peta radionica održana je u utorak, 11.05.2021., kod partnera Unija Roma Hrvatske.

Uz članove stručnog tima za potporu u sastavu Elza Parlov, mag.soc.rada, Tanja Kuprešak, mag. psihologije i Igor Bičanić, dr. med te uz nazočnost zaposlenih žena na radionicama su sudjelovali voditelj projekta Andrija Petrović, koordinatorica za zapošljavanje i pružanje usluga krajnjim korisnicima Jelena Svilar i ostali članovi projektnog tima Grada Zagreba.

Prateći razvoj epidemiološke situacije i poštujući preporuke zaštite od moguće zaraze koronavirusom, radionice su održane sa zaposlenim ženama, koordinatorima partnerskih organizacija i kontrolorima.

Kao i na prethodne tri radionice u okviru ovog ciklusa, teme su bile stanje na terenu u prvom kvartalu 2021. godine obzirom na epidemiološku situaciju te učinak cjelokupne situacije na fizičko i mentalno zdravlje zaposlenih žena i krajnjih korisnika.

Razgovaralo se o dosadašnjem radu zaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu i njihovom zadovoljstvu zaposlenjem te o iskustvima žena na edukacijama za odabrano deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Riječi je bilo i o krajnjim korisnicima i njihovim potrebama obzirom na dugotrajnost epidemije, ograničeno kretanje i socijalizaciju te je svaka žena imala priliku opisati vlastito iskustvo i izazove u odnosu s krajnjim korisnicima o kojima brine.

Posao gerontodomaćice je iznimno zahtijevan i vrlo human. Pomagati drugima, a osobito starijima i potrebitima, izazov je koji oplemenjuje, a Stručni tim oformljen za potrebe ovog Projekta izvršio je svoju zadaću kontinuirane podrške i potpore u ovim izazovnim vremenima!

Unatoč tome što smo planirane cikluse stručnih radionica priveli kraju, Stručni tim će se po potrebi sastajati i dalje, do samog završetka Projekta, a sve u svrhu podrške i potpore našim zaposlenim ženama.

Projektni tim „SUZI“


Aktualno