Pretraživanje

PROJEKTNI PARTNERI NA TERENU U SKLADU S UPUTAMA O POSTUPANJU – COVID - 19

PROJEKTNI PARTNERI NA TERENU U SKLADU S UPUTAMA O POSTUPANJU – COVID - 19
Svim krajnjim korisnicima u Projektu omogućena je konstantna telefonska komunikacija sa zaposlenom ženom koja im pruža relevantne informacije, savjete i pomaže zadovoljiti osnovne životne potrebe. 
Imajući na umu rizične okolnosti obzirom na epidemiju COVID -19, redovita opskrba krajnjih korisnika hranom i lijekovima odvija se bez fizičkog kontakta i isključivo do ulaznih vrata.
U skladu s Odlukama Vlade, uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, Naputkom o postupanju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi, preporukama epidemiološke struke te u skladu sa zaključcima projektnog tima Grada Zagreba, a u svezi suzbijanja COVID-19 i prevenciji epidemije, žene zaposlene kroz EU Projekt Grada Zagreba „Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“, kontinuirano pružaju usluge krajnjim korisnicima koji su mahom najugroženija skupina stanovnika grada Zagreba. 

Aktualno