Pretraživanje

Formiran Stručni tim za potporu

Formiran Stručni tim za potporu
Prvi sastanak Stručnog tima za potporu u okviru EU projekta „Socijalno se uključi i zaposli- SUZI“ održan je 6. ožujka 2020. u prostorijama Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.
Na sastanku su sudjelovali članovi Stručnog tima, Elza Parlov, mag.soc.rada, Tanja Kuprešak, mag. psihologije i Igor Bičanić, dr. med te voditelj projekta Andrija Petrović i koordinatorica za zapošljavanje i pružanje usluga krajnjim korisnicima Jelena Svilar.
Zadaće stručnog tima su pomoć ženama pripadnicama višestruko marginaliziranih skupina u otklanjanju poteškoća u radu s krajnjim korisnicima, izrada kratkog vodiča snalaženja u očekivanim i neočekivanim situacijama i sudjelovanje u izradi socijalnih potreba krajnjih korisnika u izradi mreže krajnjih korisnika.

Aktualno