Pretraživanje

Održano svih deset stručnih radionica potpore zaposlenim ženama

Održano svih deset stručnih radionica potpore zaposlenim ženama
 

27.10.2020.

Peta stručna radionica drugog ciklusa potpore zaposlenim ženama održana je 27.10.2020., u prostorijama projektnog partnera Unije Roma Hrvatske.

Ovo je ujedno bila deseta, jubilarna radionica koju je vodio naš stručni tim u sastavu: Elza Parlov (mag.soc.rada), Tanja Kuprešak (mag. psihologije) i Igor Bičanić (dr. med) uz nazočnost članova projektnog tima Grada Zagreba.

Prateći razvoj epidemiološke situacije i poštujući preporuke zaštite od moguće zaraze virusom COVID-19, radionice su održane u svakoj partnerskoj organizaciji sa zaposlenim ženama i njihovim kontrolorima.

Cilj radionica bio je, kroz razgovor sa zaposlenim ženama, steći uvid u njihov svakodnevni radni ritam i prepoznati njihove potrebe, očekivanja i poteškoće u radu. Žene su pojedinačno opisivale svoje radne dane, potrebe krajnjih korisnika o kojima skrbe i okolnosti sa kojima se svakodnevno susreću na terenu.

Kroz 10 susreta obrađene su teme:

Ø Prava i obveze iz radnog odnosa te odnos sa poslodavcem

Ø Organizacija rada na terenu i popunjenost mreže krajnjih korisnika

Ø Odnos prema krajnjim korisnicima i njihovim obiteljima

Ø Asertivnost u svakodnevnoj komunikaciji

Ø Prilagodba rada u COVID-19 okolnostima

Ø Korisne informacije iz područja socijalnog rada i prava iz sustava socijalne skrbi u Gradu Zagrebu

Ø Psihološke smjernice za suočavanje sa stresnim situacijama i važnost „JA poruka“

Ø Najčešće bolesti u trećoj životnoj dobi

Posao gerontodomaćice je iznimno zahtijevan i vrlo human. Pomagati drugima, a osobito starijima i potrebitima, izazov je koji oplemenjuje.

Zato je važno pružiti adekvatnu stručnu potporu našim zaposlenim ženama kako bi što kvalitetnije obavljale svoj posao.

Naš stručni tim po potrebi sastajati će se i dalje, do samog završetka projekta, ali sa sigurnošću možemo reći da su naše zaposlene žene „uhodane u posao“, osnažene i zadovoljne.

Projektni tim „SUZI“


Aktualno