Pretraživanje

Održan 4. sastanak projektnog tima

Održan 4. sastanak projektnog tima

Nakon pozdravnog govora predsjednika HVIDRA-e Grada Zagreba i Zagrebačke županije Ante Tandare, ujedno i domaćina današnjeg sastanka, izvješćem o ostvarenim rezultatima od početka provedbe projekta SUZI, započeo je 4. sastanak projektnog tima. „Uspostavili smo projektnu organizaciju, održali tri motivacijske radionice, izradili svu potrebnu dokumentaciju za upravljanje projektom i u međuvremenu zaposlili 35 žena i 5 kontrolora za ukupno 139 korisnika.“, istaknuo je voditelj projektnog tima Andrija Petrović. Na današnjem sastanku usvojena je i Komunikacijska strategija projekta čijom provedbom će se omogućiti učinkovita interna i eksterna komunikacija kao i vidljivost cjelokupnog projekta. „Svim raspoloživim komunikacijskim alatima, navedenim u našoj strategiji, kao i suradnjom između projektnih partnera na razmjeni informacija, omogućit ćemo cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti uvid u projektne aktivnosti“ , naglasila je članica projektnog tima Lana Lisec.

Svi članovi projektnog tima podnijeli su izvješće o izvršenim aktivnostima te je dogovoren hodogram aktivnosti za predstojeće razdoblje.


Aktualno