Pretraživanje

Održan sastanak projektnog tima

Održan sastanak projektnog tima
Dana 27. studenoga 2019., održan je sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI – SUZI“
Na sastanku projektnog tima, koji je održan 27. studenoga 2019.g., voditelj službe za nacionalne manjine u Sektoru za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Grada Zagreba, ujedno i voditelj projekta, Andrija Petrović, izvijestio predstavio je projekt SUZI te upoznao sve nazočne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta.
Ujedno, među projektnim partnerima podijeljene su projektne aktivnosti i zaduženja u prvom kvartalu provedbe.

Aktualno