Pretraživanje

Održan prvi sastanak projektnog tima

Održan prvi sastanak projektnog tima
Dana 30. listopada 2019., održan je prvi sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI – SUZI“
Na prvom sastanku projektnog tima, koji je održan 30. listopada 2019.g., voditelj službe za nacionalne manjine u Sektoru za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Grada Zagreba, ujedno i voditelj projekta, Andrija Petrović, predstavio je projekt SUZI te upoznao sve nazočne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta.
Ujedno, među projektnim partnerima podijeljene su projektne aktivnosti i zaduženja u prvom kvartalu provedbe

Aktualno