Pretraživanje

Održan deseti sastanak projektnog tima

Održan deseti sastanak projektnog tima
 

„Deseti kvartal provedbe Projekta SUZI približava se kraju, u samoj smo završnici provedbe i uspješno smo odradili sve zadaće“ istaknuo je voditelj Projekta Andrija Petrović na posljednjem planiranom sastanku projektnog tima.

Obzirom na kompleksnost projektne organizacije i dugotrajnost provedbe te obzirom na okolnosti razornog potresa u gradu Zagrebu, kao i epidemije korona virusa koja nas je konstantno pratila, možemo biti zadovoljni činjenicom da smo ispunili očekivanja i ostvarili ciljeve Projekta, zaključci su sastanka održanog 20. siječnja 2022.

Više od 50 dugotrajno nezaposlenih žena, pripadnica višestruko marginaliziranih skupina, dvije godine imalo je stalni radni odnos putem ovog Projekta, a preko 400 krajnjih korisnika, starijih, nemoćnih i potrebitih osoba primilo je uslugu pomoći u kući i zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.

Zaposlene žene uspješno su osposobljene za jedno od deficitarnih zanimanja na tržištu rada i vjerujemo kako su kroz ovaj Projekt stekle vrijedna radna iskustva i znanja koja će im pomoći u budućem profesionalnom životu i daljnjoj integraciji na tržištu rada.

Zadovoljni smo suradnjom gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, kao i stručnošću i operativnošću naših partnera koji su, svaki u okviru svoje djelatnosti, uspješno izvršili sve povjerene zadaće.

Na sastanku je bilo riječi o okončanju projektnih aktivnosti. Kako projekt službeno završava koncem mjeseca veljače, posebno se razgovaralo o pripremama za održavanje završne konferencije 14. veljače 2022., a na kojoj će šira javnost biti informirana o rezultatima Projekta kao i učincima na politiku zapošljavanja i socijalnu politiku u gradu Zagrebu.

Aktualno