Pretraživanje

Proveden još jedan nadzor projektnih aktivnosti na terenu

Proveden još jedan nadzor projektnih aktivnosti na terenu
Zagreb, 27. srpnja 2020
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, kao partner u projektu, sudjeluje u organizaciji pomoći u kući za krajnje korisnike starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Uslugu pomoći u kući pružaju zaposlene žene, a njihov rad nadzire kontrolor za praćenje projekta. Pored redovite telefonske komunikacije sa zaposlenicama, kontrolor odlazi i u povremene posjete kod krajnjih korisnika. Pokazalo se kako je to dobar put da se na neposredan način osigura kvalitetna provedba projekta te riješe eventualne nejasnoće. U okolnostima pandemije Covid-19, uz prilagodbu rada novonastalim okolnostima, krajnjim korisnicima je vrlo važna poruka kako se projekt nastavlja i dalje

Aktualno