Pretraživanje

Elementi projekta

 • Odabir i zapošljavanje nezaposlenih žena ciljne skupine 
  • Definiranje kriterija za odabir nezaposlenih žena, definiranje opisa posla i protokola postupanja za pružanje usluge prema korisničkim skupinama
  • Održavanje informativnih i motivacijskih radionica za nezaposlene žene iz ciljne skupine
  • Provođenje selekcije nezaposlenih žena temeljem prijava i definiranih kriterija te njihovo ugovaranje/zapošljavanje kod projektnih partnera i uvođenje u posao
  • Izrada kriterija i odabir krajnjih korisnika pomoći u kući te promocija dostupne usluge prema krajnjim korisnicima
  • Provedba i praćenje kontrole rada zaposlenih žena na terenu od strane zaposlenih kontrolora
  • Angažman stručnog tima za potporu zaposlenim ženama
  • Kupnja IT opreme u svrhu praćenja i kontrole
  • Provedba postupaka javne nabave 
 
 • Osposobljavanje nezaposlenih žena sukladno potrebama tržišta rada 
  • Definiranje pojedinačnih potreba za osposobljavanjem sukladno potrebama na tržištu rada
  • Odabir ustanove za provedbu osposobljavanja
  • Osposobljavanje i dodjela javnih isprava o osposobljenosti 
 
 • Promidžba i vidljivost
  • Dizajn i tisak promidžbenih materijala
  • Digitalno informiranje javnosti
  • Medijsko informiranje javnosti i korisnika projekta
  • Upravljanje projektom i administracija