Pretraživanje

Ciljne skupine u Zagrebu

Grad Zagreb prepoznao je dolje izdvojene skupine kao one koje u najvećem udjelu sudjeluju u broju nezaposlenih. Uz navedeno, u Gradu Zagrebu živi natprosječan broj pripadnika navedenih skupina iz čega proizlazi iznimna važnost provedbe projekta u Gradu zagrebu.
  • Romkinje – 41% Romkinja živi u Gradu Zagrebu, zaposleno njih samo 7%
  • Žene žrtve obiteljskog nasilja – više od 50% u Zagrebu, 64% nezaposleno
  • Žene branitelja – 50 000 njih živi u Zagrebu, 30% nezaposleno
  • Beskućnice – 36% beskućnika u Zagrebu